ມອບ-ຮັບ ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສະຫະພັນແມ່ຍິງທົ່ວປະເທດຈີນໃຫ້ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ |3-03-2018|